Aktuelno

J A V N I P O Z I V ZA OBUKU U OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I IZBOR NAJBOLJIH POSLOVNIH IDEJA

Regionalni edukativni centar – Banat realizuje projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ u partnerstvu sa sedam organizacija iz javnog i privatnog sektora na teritoriji tri lokalne samouprave: Kikinde, Novog Sada i Stare Pazove. Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih – glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.
Projektom je predviđeno da ukupno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije severnog Banata, pohađa osnovnu obuku iz preduzetništva u trajanju od deset dana. Nakon toga će se održati Eliminaciono takmičenje, na kojoj će Stručna komisija odabrati 10 najboljih učesnika sa najboljim poslovnim idejama koji će se kvalifikovati u narednu fazu projekta – Naprednu obuku iz preduzetništva. Tokom dvomesečne napredne obuke, kroz specifičan mentorski rad sa akreditovanim mentorima iz regionalne razvojne agencije i projektnim partnerima iz privatnog sektora,  učesnici će kompletno pripremiti i do detalja razviti svoje poslovne planove. Njihove poslovne planove će oceniti Stručna komisija na Finalnom takmičenju i izabrati 4 najbolja učesnika koji će nakon registracije privrednih subjekata dobiti vredne nagrade. Sve obuke će se održavati u Kikindi. U slučaju dovoljnog broja učesnika, može se formirati grupa i u nekom drugom mestu u Severnom Banatu.
Učesnici projekta stiču pravo na:

   - BESPLATNU Osnovnu obuku iz preduzetništva – ukupne vrednosti 345.000 RSD (svi učesnici) 
   - BESPLATNU Naprednu obuku iz preduzetništva – ukupne vrednosti 172.500 RSD (10 učesnika)
   - NOVČANU NAGRADU za četvoro prvoplasiranih na Finalnom takmičenju u bruto iznosu od:
         • 230.000 RSD (za osvojeno I i II mesto)
         • 180.000 RSD (za osvojeno III i IV mesto)
   - NEFINANSIJSKU KONSULTANTSKU PODRŠKU od strane projektnih partnera u prvih godinu dana poslovanja.

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa teritorije severnog Banata da dostave svoje prijave za učešće, na adresu:
Regionalni edukativni centar – Banat
Dr. Kornela Radulovića 18
23000 Zrenjanin
sa naznakom “Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja – SEVERNI BANAT” ili na adresu office@recbanat.rs.
Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti na internet adresama: www.kikinda.org.rs i  www.recbanat.rs, ili u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi.
Rok za prijavu je 05.04.2017. godine.
Odluka o izboru polaznika objaviće se na sajtu REC Banat .
Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranici: www.recbanat.rs ili putem elektronske pošte: office@recbanat.rs.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde: images/UserFiles/File/vesti/2017/KI-Obrazac%20prijave_ISB2.pdf


Ministarstvo privrede raspisalo Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

Na osnovu odredbe člana 18. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, br. 110/2016),
Ministarstvo privrede Republike Srbije oglašava
JAVNI POZIV
za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije
 
Privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru ili u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.
Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon – najmanje 100 bruto registrovanih tona), aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednim društvima u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći. Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se i:
1) privredni subjekti koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;
2) privredni subjekti kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave za dodelu sredstava;
3) privredni subjekti u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu, osim ako pre podnošenja prijave ne pribave prethodnu saglasnost Vlade;
4) privredni subjekt koji je u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
5) privredni subjekt kome je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava.
Sredstva se mogu dodeliti za:
1. investicione projekte u proizvodnom sektoru:
kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 100.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 10 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 200.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 20 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 300.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u treću grupu;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 400.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u drugu grupu;
kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje 500.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu grupu;
2. investicione projekte u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 150.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 15 novih zaposlenih na neodređeno vreme;
3. investicione projekte u sektoru poljoprivrede i ribarstva čija je minimalna vrednost 2.000.000,00 evra i kojim se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 25 novih zaposlenih.
Ukupan iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u zavisnosti od ispunjenja sledećih kriterijuma:
reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);
procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;
broj, odnosno procenat visoko kvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;
visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;
tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;
prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;
efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);
prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);
finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.).
Sredstva u visini 420.000.000,00 dinara za realizaciju ovog javnog poziva obezbeđena su u finansijskom planu Razvojne agencije Srbije.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
Tekst uredbe, lista lokalnih samouprava i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede Republike Srbije (www.privreda.gov.rs) i Razvojne agencije Srbije (www.ras.gov.rs).
Prijavu za dodelu sredstava podsticaja kao i propratnu dokumentaciju slati putem pošte na adresu Razvojne agencije Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.
Za detaljna uputstva i dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: investicije@ras.gov.rs
Ministarstvo privrede Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
Telefon: 011/3642-787; Faks: 011/3642-787 i na web stranici http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-direktne-investicije/ 


Ozvaničena nova investicija i darovana Kikinda

U pogonu fine keramike fabrike „Toza Marković“, danas je ozvaničen početak rada nove linije za digitalnu štampu keramičkih pločica atraktivnih dezena. Zahvaljujući 450.000 evra vrednoj investiciji, kikindska fabrika naći će se u grupi najopremljenijih proizvođača keramičkih pločica u regionu - ocenio je generalni direktor Vladimir Ilić.

Pokretanju nove linije prisustvovali su zvaničnici pokrajinske administracije, ali i Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde. Fabrika „Toza Marković“ donirala je 1.000 kvadratnim metara pločica Gradu Kikindi:

-Vrlo dobro znate da nakon ovakvih investicija slede oporavak i proširenje proizvodnih kapaciteta. Fabrika je na putu oporavka - poručio je Markov i zahvalio na donaciji.


Nazad | 2016 | 2017 | 2018 | Napred Nazad | 2 3 4 5 6 | Napred

Linkovi