O nama :-: Stanovništvo - opšti podaci

Starost i pol

Grad Kikinda ima 59.453 hiljada stanovnika (popis 2011.godine, izvor RSZ). Gustina naseljenosti je 76 stanovnika po km².

Polna i starosna struktura je sledeća:

STANOVNIŠTVO PO POLU I STAROSTI Ukupno 0-5 godina 5-15 godina 15-30 godina 30-45 godina 45-60 godina 60-75 godina 75 i više godina
Muškarci   broj  29.102  1.305  2.894  5.700  6.011  6.981  4.716  1.495
 %  48,95  51,28  51,21  52,13  51,74  49,14  45,77  35,62
 Žene  broj  30.351  1.240  2.757  5.234  5.607  7.224  5.587  2.702
 %  51,05  48,72  48,79  47,87  48,26  50,86  54,23  64,38
Ukupno   broj  59.453  2.545  5.651  10.934  11.618  14.205  10.303  4.197
 %  100  4,28  9,50  18,39  19,54  23,89  17,33  7,06

 

Nacionalna struktura

Zbog jedinstvenog geografskog položaja, stanovništvo ovog grada čine razne nacionalnosti: Srbi (44.846), Mađari (7.270), Jugosloveni (331), Romi (1.981), Hrvati (204), Crnogorci (99), Makedonci (126), Rumuni (95), Nemci (87) i ostali (4.414).

Tabelarno nacionalna struktura izgleda sledeće (popis 2011.godine, izvor RSZ):

NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA Ukupno Srbi Mađari Romi Jugosloveni Hrvati Makedonci Crnogorci Rumuni Nemci Ostali
Broj pripadnika 59.453 44.846 7.270 1.981 331 204 126 99 95 87 4.414
% 100 75,43 12,23 3,33 0,56 0,34 0,21 0,17 0,16 0,15 7,42

 

Obrazovna struktura:

U Kikindi imamo oko 12% više i visoko obrazovanog stanovništva starijeg od 15 godina.

Obrazovna struktura stanovinštva prema polu u gradu Kikinda je sledeća:

BROJ STANOVNIKA STARIJIH OD 15 GODINA PO ŠKOLSKOJ SPREMI Ukupno Bez školske spreme Nepotpuno osnovno obrazovanje Osnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Više obrazovanje Visoko obrazovanje Nepoznato
Muškarci 24.903 356 2.220 5.333 14.037 1.159 1.743 55
Žene 26.354 1.000 3.998 6.449 11.526 1.347 1.967 67
Ukupno 51.257 1.356 6.218 11.782 25.563 2.506 3.710 122
% 100 2,66 12,13 22,98 49,87 4,89 7,24 0,23