Započinjanje poslovanja i troškovi :-: Osnivanje preduzeća

Registrujte Vašu firmu u Agenciji za privredne registre (www.apr.gov.rs) po principu registracije firme na jednom šalteru, uz jednostavniju administrativnu proceduru i dodatno skraćenje roka za registraciju.

Jednošalterski sistem registracije uspostavljen je objedinjavanjem procedura za otpočinjanje poslovanja na jednom mestu i elektronskim povezivanjem Agencije za privredne registre (APR), Poreske uprave (PU), Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).

Pri osnivanju privrednog društva ili preduzetničke radnje, građani podnose APR-u:

  • jedinstvenu registracionu prijavu za osnivanje privrednog subjekta (odgovarajuće obrasce možete naći na internet stranici Agencije),
  • prateću dokumentaciju (neophodna upustva možete pronaći na internet stranici Agencije),
  • dokaz o uplati naknade za osnivanje (visine naknada možete pogledati na internet stranici Agencije),
  • dokaz o uplati administrativne takse Republičkom zavodu za statistiku za dobijanje registarskog/matičnog broja privrednog subjekta (važna napomena: taksa se plaća samo pri osnivanju privrednog društva).

U zakonskom roku od 5 dana, na šalteru APR-a dobićete rešenje o registraciji privrednog subjekta, zajedno sa matičnim i poreskim identifikacionim brojem (PIB), prijavom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, potvrdom i registarskim brojem obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.