Započinjanje poslovanja i troškovi :-: Poreske stope

PDV

standardna stopa 20%
niža stopa 10%

 

Porez na dobit preduzeća

jedinstvena stopa 15%

 

Porez na dohodak

plate 10%
druga primanja 20%

 

Godišnji porez na prihod

10/15% (za godišnji prihod ispod ili iznad 6 prosečnih godišnjih zarada)

 

Doprinosi za socijalno osiguranje

Za zaposlene:
Penziono i invalidsko osiguranje 13%
Zdravstveno osiguranje 6.5%
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0.75%

 

Za poslodavca:
Penziono i invalidsko osiguranje 11%
Zdravstveno osiguranje 6.5%
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0.75%

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Ako poreski obveznik ostvaruje profit poslovanjem u drugoj zemlji, i ako je porez na taj profit već plaćen u drugoj zemlji, imaće pravo na poreski kredit na porez na dobit preduzeća u Srbiji, do iznosa poreza plaćenog u drugoj zemlji. Isto pravo uživa poreski obveznik koji ostvaruje prihod i plaća porez na dohodak građana u nekoj drugoj zemlji, pod uslovom da postoji Ugovor o dvostrukom oporezivanju.

U ovom trenuku Srbija ima potpisane ugovore o dvostrukom oporezivanju sa sledećim zemljama:

Albanija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kina, Hrvatska, Katar, Kipar, Češka Republika, Koreja, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Gana, Mađarska, Grčka, Mađarska, Indija, Italija, Iran, Kuvajt, Letonija, Libija, Litvanija, Makedonija, Malezija, Malta, Moldavija, Holandija, Norveška, Pakistan, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Šri Lanka, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija, Zimbabve.