Projekti :-: Domaći fondovi

Projekat izgradnje Agro-industrijske zone u delu blokova 41 i 43

 Agro-industrijska zona predstavlja deo građevinskog reona opštine Kikinda namenjen za poslovanje – radna zona. Zemljište je u 100% vlasništvu opštine Kikinda, a obuhvata ukupno 112.900 m² (neto površine na kojoj moguće graditi). Agroindustrijska zona je podeljena u četiri podceline namenjene za poslovanje, uglavnom za izgradnju proizvodnih kapaciteta, postrojenja za obnovljive izvore energije, skladišnih i logističkih kapaciteta.

Opština Kikinda je tokom 2014. godine krenula u realizaciju projekta Agro-idustrijske zone u delu blokova 41 i 43. Pošto je projekat velikih razmera i zahteva značajna novčana sredstva, odlučili smo da projekat podelimo u više faza, ali da se svakom fazom osposobi određena celina u kojoj će moći na brz način moći da se realizuju investicije. U februaru smo krenuli u proces pribavljanja sredstava i aplicirali smo kod Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, na Javnom pozivu za podnošenje prijava projekata za dodelu sredstva predviđenog programom mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja poslovnih zona i unapređenje drugih infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija za 2014. godinu.

Opština je za prvu fazu projekta opredelila 66.971.843,76 RSD, dok Ministarstvo sufinansira sa 28.702.218,76 RSD. Prvom fazom su obuhvačeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije, elekto instalacija, trafo stanice, javne rasvete, telekomunikacionih priključaka i putne infrastrukture u podcelinama I i II, kao i funkcionalno spajanje zone sa starom industrijskom zonom i izgradnja kanalizacije za privredne subjekte koji posluju u starom delu industrijske zone. Biće izgrađen kolovoz i instalacije za ulice Nova 2 i Nova 4 (kao i produžetak ulice Nova 4 – Miloša Velikog), gde se nalaze postojeće firme). Projekat je veoma važan i za firme koje posluju u starom delu zone, jer će dobiti fekalnu kanalizaciju i nov put, te više neće morati da plaćaju značajne iznose za pražnjenje septičkih jama.

Od juna 2015. podceline I i II u Agroindustrijskoj zoni će biti opremljene i spremne za investitore.