Zašto Kikinda

  • Slobodna bescarinska zona na 40 hektara, pruža pogodnosti oslobađanja od carina, poreza i opštinskih taksi.
  • „Livnica“ Kikinda - tradicija livenja i obrade metala od 1908. godine.
  • 40 godina proizvodnje delova za automobilsku industriju.
  • „Kikindski mlin“- tradicija proizvodnje brašna vrhunskog kvalitata od 1862. godine.
  • Obnovljivi izvori energije - vetar, sloarna energija, geotermalna voda.
  • Geostrateški položaj sprečava mogućnosti klimatskih katastrofa.
  • Plodno obradivo zemljište, pogodna sirovinska baza za razvoj agrobiznisa.
  • „Toza Marković“ Kikinda- tradicija proizvodnje građevinskog materijala od 1866. godine, kao sirovinsku bazu koristi glinu vrhunskog kvaliteta.