Aktuelno

Програм "Моја прва плата"

Влада Републике Србије покренула је програм “Моја прва плата” као још једну од мера подршке привреди са циљем запошљавања младих и решавање проблема недостатка кадрова у привреди. Програм ће омогућити да се 10.000 младих, са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, без радног искуства, оспособи за самосталан рад на конкретним пословима. Средства за исплату накнада за кориснике током периода њиховог деветомесечног оспособљавања за рад обезбеђује Министарство финансија Републике Србије.

Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести, такође ће бити уплаћени у складу са законом. Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Републике Србије (предузетнике, микро, мала, средња и велика привредна друштва).

Информације о програму Моја прва плата, као и пријава за укључење у програм, налазе се на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs

Рок за достављање пријава је 25. септембар 2020. године.

 


Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanih pandemijom COVID-19

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.
Osnovni cilјevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilјu redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.
Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.
Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.


KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA
Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavlјaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i polјoprivrednu delatnost.
Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:
• organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
• promet nafte i naftnih derivata;
• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.
Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.


USLOVI KREDITA
• rok otplate do 36 meseci koji uklјučuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
• kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
• krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
• minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
• maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
o za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
o za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
o za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
• otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
• u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
• osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.
• instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
• menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
• hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
• zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
• menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
• menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavlјaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.


SREDSTVA OBEZBEĐENJA
U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavlјaju sledeća sredstva obezbeđenja:
• do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
• do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
• do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
• do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
• – za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavlјene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Nakon objavlјivanja uslova i sadržaja potrebne dokumentacije, zahtevi će se elektronski podnositi na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Sva dokumenta i više detalja imate na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19

 

Uputstvo za primenu uredbe:

images/UserFiles/File/Uputstvo%20za%20primenu%20uredbe.pdf

Najčešća pitanja u vezi sa ekonomskim merama:

images/UserFiles/File/Najcesca%20pitanja%20u%20vezisaekonomskimmerama.pdf

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda:

images/UserFiles/File/%D0%9E%D0%94%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(1).pdf

Odluka o emisiji državnih zapisa:

images/UserFiles/File/%D0%9E%D0%94%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%90%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.pdf

Uredbe:

images/UserFiles/File/1_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83.pdf

images/UserFiles/File/2_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE.pdf

images/UserFiles/File/3_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE.pdf

images/UserFiles/File/4_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B5%D0%B3,%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A.pdf

images/UserFiles/File/5_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D1%83.pdf

images/UserFiles/File/6_%20%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


Zahtev za izdavanje dozvole za kretanje i dokumentacija

Obaveštamo privredne subjekte da shodno Naredbi o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 40/20) Ministarstvo privrede nastavlјa da prima zahteve koji se odnose na izdavanje dozvola za kretanje u periodu od 17:00 do 05:00 sati ujutru, tj. vikendom od 13:00 do 05:00 https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte
Zahtevi se podnose u skladu sa Instrukcijom Ministarstva privrede Broj: 023-00-188/2020-09 od 19. marta 2020. godine, na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs
Sve primlјene zahteve Ministarstvo privrede prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje finalno ceni opravdanost podnetih zahteva.
Obzirom na kompleksnost procedure obrade podataka i broj do sada primlјenih zahteva mole se svi privredni subjekti da imaju razumevanja u očekivanoj brzini odgovra. Važne napomene:
• Ministarstvo unutrašnjih poslova će prilikom provere na terenu prihvatati i Potvrde (radne naloge) u elektronskom obliku (skeniran radni nalog na telefonu, tabletu i sl.)
• Samo kompletno popunjeni obrasci će biti uzeti u razmatranje.
Dok centralna baza podataka za kretanje tokom zabrane ne bude u potpunosti ažurna, Policijskoj upravi Kikinda dostavlјate štampani spisak vaših radnika, na memorandumu vaše firme, potpisan i overen pečatom od strane vašeg odgovornog lica.
Ministarstvo privrede donelo je jedinstveni obrazac potvrde za poslodavce, a u vezi sa kretanjem zaposlenih za vreme trajanja policijskog časa. Privredni subjekti su dužni da izdaju odgovarajuću potvrdu, koju vam dostavljam u prilogu, svakom zaposlenom licu koje radne zadatke obavlja tokom zabrane kretanja, a za koje je dobijena saglasnost.

Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou, dok poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedelјnom nivou, za svako zaposleno lice za koje je dobijena saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova da su izuzeti od primene navedene naredbe.

Počev od subote, 28. marta, od 17:00 sati, prilikom kontrole poštovanja Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, pripradnici Ministarstva unutrašnjih poslova tražiti na uvid Potvrdu izdatu od strane poslodavca, koja će važiti isklјučivo ukoliko se lice nalazi u bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i za koje je dobijena saglasnost da su izuzeti od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će prihvatati i potvrde u elektronskom obliku – skeniranu potvrdu na telefonu ili tabletu.


Prevoz radnika


Izmenama i dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ( Službeni glasnik Republike Srbije 31/20, 36/20, 38/20, 39/20 i 47/20 ) regulisan je vanlinijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju koji je dozvoljen isključivo za obavljanje radnih zadataka zaposlenih. Svi prethodno zaključeni ugovori o vanlinijskom prelazu ostaju na snazi, uz obavezu poštovanja mera zaštite života i zdravlja, što podrazumeva dezinfekciju autobusa i vozila, sedenje na propisnoj udaljenosti u autobusima i vozilima, manji broj putnika u vozilima, obaveza putnika da nose zaštitne maske i rukavice... U skladu sa izmenama i dopunama Uredbe od 28. marta molim sva privredna društva i institucije koje imaju potrebu za prevozom putnika u vanlinijskom saobraćaju da nam dostave sledeće podatke:
• Ukupan broj lica kojima je potrebno organizovati prevoz,
• Vreme, učestalost i odredište prevoza zaposlenih,
• Naziv prevoznika
• Ruta prevoza
Vaše potrebe za održavanjem prevoza za zaposlene će biti dostavljena Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od strane Gradske uprave Grada Kikinde. Informaciju o potrebi za organizovan prevoz zaposlenih u vanlinijskom prevozu molim vas da pošaljete na mejl: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Specijalizovani prevoz radnika može da bude organizovan tako da će svaki radnik morati da u autobusu nosi zaštitne rukavice i masku, a da će vozila posle svake vožnje biti dezinfikovana. Postoji samo vanlinijski prevoz koji se dogovara između firme i lokalnog autobuskog prevoza i to nije opšti prevoz koji je dostupan bilo kome. U autobusu može da bude najviše 1/2 putnika od broja mesta.


Zdravstvene preporuke


Firme treba da obezbede zaštitne maske i zaštitne rukavice za svoje zaposlene, koji moraju da ih nose, ukoliko to radna pozicija dozvoljava. Maske je moguće i napraviti od pamučnog materijala koji se koristi za dečje pelene i keper traka, a postoji nekoliko mogućnosti da pronađete radionicu ili firmu, sa teritorije Kikinde, gde će moći da vam ih sašiju.

Apelujem da prema vašim zaposlenima učinite dodatni napor da vode računa o međusobnom rastojanju na mestima van njihovih radnih pozicija, a u okviru boravka na radnom mestu, pošto imamo saznanja da ima onih koji ni, posle svih upozorenja, ne poštuju date preporuke i dalje stoje u grupama većim od petoro osoba i na razdaljini manjoj od dva metra. To se pre svaga misli na okupljanja zaposlenih na pauzama za ručak ili kafu, zatim pri ulasku na posao...

Firme su dužne da striktno primenjuju sve neophodne higijenske i dezinfekcione mere. 

 

Link za preuzimanje forme tipske potvrde i tabele za policijski čas:

images/UserFiles/File/Pravila%20za%20zaposlene/Tipska%20potvrda%20.pdf

images/UserFiles/File/Pravila%20za%20zaposlene/PolicijskiCas%20(1).xlsx

 

Naredba Štaba za vanredne situacije Grada Kikinde:

images/UserFiles/File/Naredba%20Staba%20za%20vanredne%20situacije%20Grada%20Kikinde%20u%20vezi%20sa%20prevozom%20zaposlenih.pdf


Nazad | 2019 | 2020 | 2021 | Napred Nazad | 1 2 | Napred

Linkovi